S ohledem na Usnesení Vlády ČR a Mimořádné opatření MZ ČR POZASTAVUJEME ČINNOST PRAVIDELNÉHO PROGRAMU V RÁMCI OBDOBÍ od 14.10. do 20.11.2020