Provozní řád, Mateřské centrum Robátko z.s.

Chceme pro Vás v MC Robátku (MCR) vytvořit příjemné prostředí. Proto je nutné dodržovat následující pravidla.

Obecné (platí pro všechny)

 • Vstupujeme do MCR pouze v přezůvkách (je možné si je vypůjčit v šatně).
 • Před svojí návštěvou MCR zvažte, zda zdravotní stav dítěte a Vás je vhodný pro návštěvu skupiny lidí. (Buďte k sobě a k ostatním ohleduplní a nevoďte do MCR infekční děti i při pouhém podezření na začínající chorobu).
 • Je zakázáno nosit do MCR zvířata.
 • V celém areálu Robertovy vily je zakázáno kouřit a požívat alkohol nebo jiné návykové látky.
 • Nenechávejte děti volně pobíhat s jídlem a pitím. Svačinky konzumujte na vyhrazeném místě u stolečku ve velké místnosti.
 • Cizím dětem nedávejte bez dovolení doprovodu jídlo.
 • Zákaz vstupu s jídlem, pitím a žvýkačkami do místnosti s kuličkovým bazénkem.
 • Vstup do kuličkového bazénku je určen pouze dětem, a to bez obuvi. (Dospělí mají vstup do bazénku zakázán).
 • Společně si hrajeme, společně uklízíme. Hračky vracejte vždy na místa pro ně určená.
 • Použité plenky si odnášejte domů.
 • Vstup do kuchyňky je zakázán s výjimkou lektora.
 • Své věci si odkládejte na věšáky, které jsou k tomu určené. Za odložené věci neručíme.

Pro návštěvníky programů

 • Každý návštěvník programu Herniček je povinen zapsat se do návštěvní knihy a uhradit lektorovi vstupné dle aktuálního ceníku.
 • Každý návštěvník je povinen dodržovat provozní řád MCR a řídit se pokyny lektora.
 • Odpovědnost za dítě po celou dobu pobytu v MCR na programu Herniček nese výhradně doprovod, který musí být starší 18 let.
 • Pokud vzniknou škody na majetku vinou nedbalosti, je doprovod povinen o nich informovat lektora a vzniklou škodu uhradit.
 • Společně si hrajeme, společně uklízíme. Hračky vracejte vždy na místa pro ně určená.
 • Návštěvník všech programů je povinen vyplnit formulář GDPR.

Práva a povinnosti lektora

 • Lektor má pravomoc ukončit Vaši návštěvu v centru při porušení návštěvního řádu nebo nerespektování jeho pokynů na programu.
 • Kapacita centra je omezená na 20 dospělých osob, lektor Herniček má právo Vás na program nepřijmout, pokud bude tato kapacita naplněna. (Doporučujeme na Herničky chodit s předstihem).
 • Lektor je povinen o zrušení programu informovat 24 hodin před začátkem programu, a to formou příspěvku na Facebook a informační cedulkou na dveřích centra.
 • Lektor je povinný návštěvníkovi poskytnout veškeré informace a formuláře k návštěvě MCR. (Jedná se o GDPR, členství, doklady atd).

---
Řád vstupuje v platnost od 22.9. 2019