Provozní řád

Aby jsme se všichni v MC Robátko cítili komfortně je zapotřebí dodržovat provozní řád. 

  • Vstup do prostor mateřského centra je možný pouze v přezůvkách.
  • Každý návštěvník programu Herničky se zapíše do knihy návštěv a nečlenové zaplatí lektorce vstupné dle aktuálního ceníku.
  • Každý návštěvník je povinen dodržovat provozní řád MC, řídit se pokyny lektora.
  • Odpovědnost za dítě nese výhradně doprovod (ne mladší 18 let) dítěte po celou dobu pobytu v mateřském centru a nese také odpovědnost za škody způsobené nedbalostí.
  • Na doprovodu zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v mateřském centru vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu (buďte ohleduplní k sobě i k ostatním a nevoďte do centra infekční děti i při pouhém podezření na začínající chorobu).
  • Je zakázáno nosit do mateřského centra domácí zvířata. Ve všech prostorách MC platí zákaz kouření a požívání alkoholu.
  • Je zakázáno nechat děti volně pobíhat s jídlem a pitím. Svačinky konzumujte na vyhrazeném místě. Zákaz vstupu s jídlem, pitím a žvýkačkami do Herničky s balónkovým bazénkem! Nedávejte jídlo - zvláště cukrovinky - cizím dětem bez souhlasu jejich doprovodu. Jídlo po svém dítěti ukliďte.
  • Za věci, které necháte v MC ležet bez dozoru, neručíme.
  • V mateřském centru je dětem k dispozici nočník a WC, maminka vše po svém dítěti uklidí. K dispozici je též přebalovací pult, který po použití vždy důkladně otřete. Použité plenky prosím odnášejte sebou domů.
  • Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dejte pozor, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám v mateřském centru šetrně.

Prosíme také o zvýšenou toleranci při řešení konfliktů mezi dětmi. V případě potřeby se bez obav obraťte na služební maminku.