MC Robátko

Mateřské centrum Robátko z.s., je spolek který má za hlavní cíl posílení socializace dětí a rodin, zvýšení prevence a celoplošné osvěty. Tato forma je naplňována při prostřednictvím pravidelného setkávání. Rodinám nabízíme aktivní trávení volného času, možnost sebevzdělání a osobního rozvoje. Mezi další cíle patří odbourávání izolace mladých rodin. Na vytváření programu se podílejí členské rodiny, rodiče na rodičovské a mateřské dovolená a dobrovolníci.