GDPR

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

Mateřské centrum Robátko z.s. je neziskovou organizací, jejímž hlavním předmětem činnosti organizace aktivit pro děti a rodiče.

Spolek v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje návštěvníků mateřského centra, a to pouze ty, které potřebuje pro účely své činnosti. Jedná se především o kontaktní údaje členů spolku nebo návštěvníků centra - nečlenů, tj. jméno, příjmení a bydliště, dále o emailový či telefonický kontakt.

Poskytnuté osobní údaje spolek zpracovává a chrání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/649 (dále jen GDPR). Údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů (tj. členů či návštěvníků mateřského centra), subjekt údajů má kdykoliv právo na výmaz osobních údajů (dle čl. 17 nařízení GDPR).

Podrobnější zpracování osobních údajů dle GDPR je zachyceno ve vnitřní směrnici spolku.