English parrot Žolík

26.10.2020

Hello, my name is Parrot Žolík. I live in a rainforest in Africa. I like fruits and seeds. I like to fly over the forest because I watch what happens where. I would like to teach you a few words of English. And tell you something about the life of a parrot. And what it's like to live in the rainforest.

--

Ahoj, jmenuji se papoušek Žolík. Žiji v pralese v Africe. Mám rád ovoce a semínka. Rád lítám nad pralesem a pozoruji, co se kde děje. Rád bych Tě naučil pár anglických slov. A řekl Ti něco o životě papouška. A jaké to je žít v pralese.


Task one = colors
Dear children,
surely you know the colors. You know what color it is. Do you know the colors in English? How do you say yellow? In the picture, the colors in the left column are in English. Combine traces of colors that will lead you to the right color. So do you know how to say yellow?
Your Žolík

--

Úkol č.1. = barvy
Milé děti,
určitě už znáte barvy. Víte co má jakou barvu. Jak se barvy řeknou anglicky? Jak se řekne žlutá? Na obrázku máte v levém sloupečku barvy anglicky. Spojte stopy od barev, které Vás dovedou ke správné barvě. Už tedy víte jak se řekne žlutá?
Váš Žolík


Task two
Dear children,
combine colors and words that belong together.
Your Žolík

--

Úkol č.2.
Milé děti,
spojte k sobě správné názvy barev.
Váš Žolík


Task three
Dear children,
now you know what the colors are called in English. Try writing their names in English. Write on the lines. Try not to look at the correct answers.
Good luck

Žolík

--

Úkol č.3.
Milé děti,
teď už víte jak se barvy jmenují v Angličtině. Zkuste na řádky napsat jak se barvy jmenují. Piště Anglicky. Zkuste nikde nehledat správné odpovědi.
Hodně štěstí
Žolík


Task four
There are a lot of colors in the rainforest. Žolík has prepared color examples for you. Try to calculate them.

--

Úkol č.4.
Prales je velmi barevný. Žolík Vám připravil barevné příklady. Zkuste je vypočítat.


Task five
Dear children,
There are lots of plants and animals in the rainforest. Žolík has a lot of bird friends in it. He would like to take you to the forest to visit. But unfortunately it is not. That is why Žolik did a simple task. Everyone can really handle it. He drew a picture of a forest. Paint the picture according to the marks on the colors.
Good luck

--

Úkol číslo 5.
Milé dětičky,
V pralese je spoustu rostlin zvířat. Žolík má spoustu ptačích přátel. Rád by Vás vzal na návštěvu do pralesa ale bohužel to nejde. Proto Žolík připravil jednoduchý úkol. Opravdu ho zvládne každý. Žolík nakreslil na obrázek prales. Obrázek vybarvěte podle značek barev.
Hodně štěstí

--

Drazí rodičové,
tento list dětem vytiskněte. Děti obrázek vybarvují na základě značek na barvách, které jsou uvedené pod obrázkem. Například žlutá barva je značená sluníčkem. To znamená, kde je sluníčko vybarvěte daný fragment žlutě.